BYLOT
Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna

Bydgoszcz Business
Family ParkBydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT” jest stowarzyszeniem, które koncentruje się na kreowaniu i upowszechnianiu wizerunku Bydgoszczy, oraz okolicznych obszarów, jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Zabiegi te mają w założeniu przyczynić się do zwiększenia liczby turystów, a co za tym idzie podniesienia wpływów finansowych z turystyki.

Organizacja opiera swoją działalność na konsolidacji różnych środowisk m.in.: przedsiębiorców, instytucji kultury, restauratorów, hotelarzy oraz władzy samorządowej, w celu współdziałania na rzecz społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta i regionu.

„ByLOT” podejmuje się również realizacji ogólnodostępnych wydarzeń z pogranicza turystyki i kultury, które mają za zadanie budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców miasta oraz promocję Bydgoszczy jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.

Zapraszamy również na strony internetowe:


Bydgoszcz w Pakiecie:
www.bydgoszczwpakiecie.com
>

Powered by: simk.pl