photo_63323_1600688062_big-removebg-preview

Akademia Przewodnika ByLOT- II edycja

Zapraszamy do udziału w wykładach Akademii Przewodnika ByLOT- II edycja, projektu współfinansowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
W ramach szkolenia  odbędzie się 5 wykładów. Cykl zajęć zakończy się 29 listopada 2021.
Tematyka spotkań opracowana została na podstawie zgłaszanego przez środowisko przewodnickie zapotrzebowania na rozwinięcie i aktualizację tematów, z którymi spotyka się ono w swojej pracy.
Pierwszy Wykład: „Tradycje kulinarne regionu kujawsko -pomorskiego” wygłosi Pani Anna Kornelia Jędrzejewska z MOB. Wykład ten jest skorelowany z przygotowywaną  przez MOB, na listopad, wystawą czasową.
Spotykamy się w środę 27.10.2021 godz.18:00, sala nr.4 , Bydgoskiego Centrum Wolontariatu ul.Gdańskiej 5
Odpłatność za udział w całym cyklu wynosi 40PLN.
 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: biuro.bylot@gmail.com
Każdy uczestnik biorący udział w całym cyklu szkoleniowym otrzyma stosowny certyfikat.
Zapraszamy