Jerzy Matuszak opiekunem Koła Przewodników ByLOT

Podczas posiedzenia 17 maja 2022 Zarząd ByLOT postanowił, że opiekunem Koła Przewodników ByLOT zostaje Jerzy Matuszak. Nowy opiekun przejął swoją funkcje  jeszcze tego samego dnia  podczas wspólnego posiedzenia Zarządu ByLOT oraz Koła Przewodników ByLOT. W trakcie spotkania rozmawiano o wielu aspektach działania Koła, współpracy na linii Koło-Zarząd i Biuro ByLOT oraz zaistniałych problemach.

Spotkanie zakończyło się sformułowaniem wniosków, które zostaną przyjęte do realizacji.