logo park zakole Wisły

Wyjazd studyjny Akademia Przewodnika

28 maja 2022 w godzinach 10:00-18:00 odbędzie się wyjazd studyjny w ramach Akademii przewodnika ByLOT, projektu realizowanego przez nasze Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Miasta Bydgoszczy.

Tematem wyjazdu będą „Wybrane obszary chronione przyrodniczo na terenie Zakola Wisły”.
Wyjazd będzie dotyczyć potencjału turystycznego obszarów cennych przyrodniczo. Poznamy nie tylko różnorodność krajobrazów Zakola Wisły, ale także dowiemy się czym różnią się poszczególne formy ochrony przyrody i jak można je wykorzystać w turystyce podmiejskiej. Na przykładzie wybranych rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych pokazane zostanie znaczenie lokalnych terenów chronionych, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy. W ramach wyjazdu planowany jest piknik.

Przewodnikiem będzie Katarzyna Kociniewska -certyfikowany przewodnik po Bydgoszczy i okolicy, specjalista w tym zakresie.

Wyjazd dedykowany jest przewodnikom województwa kujawsko-pomorskiego, pracownikom Informacji Turystycznych w regionie, pracownikom biur podróży, nauczycielom regionalistom, studentom kierunków turystycznych.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro.bylot@gmail.com do 27 maja 2022 do godziny 10:00

Opłatę w wysokości 30PLN prosimy wnieść na konto ByLOT 21 1140 2004 0000 3402 7646 9286, po potwierdzeniu przez Biuro ByLOT przyjęcia zgłoszenia

Potwierdzenie przelewu upoważnia do wzięcia udziału w wyjeździe.

wystawiamy faktury VAT.