ByLOT ma nowe władze

5 października na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członkowie naszego Stowarzyszenia dokonali wyboru nowych władz.
W obliczu nowych wyzwań jednogłośnie zwiększono skład Zarządu do 7 osób.

Na pierwszym swoim zebraniu Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes: Jan Karol Słowiński
Wiceprezesi: Jerzy Matuszak i Michał Walczak
Skarbnik: Mikołaj Joachimowski
Sekretarz: Jakub Brągiel
Członkowie: Tomasz Izajasz i Arkadiusz Szulc

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący: Tadeusz Olszewski
Członkowie: Elżbieta Kwiatkowska i Tomasz Tworek

Nowym władzom życzymy powodzenia i wytrwałości w realizowaniu celów statutowych, podejmowaniu wyzwań, które stawia rzeczywistość i lobbowaniu na rzecz turystyki i rozwoju.