logo kuj-pom

Kolejny przyznany grant

Konkurs ROZWÓJ i PROMOCJA TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM został już rozstrzygnięty.

Po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie dla zaproponowanych przez siebie projektów. Tym razem pozytywnie oceniono ofertę na realizacje zadania pod nazwą Regionalna Akademia Przewodnika.

Projekt ten z jednej strony zakłada kontynuację działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji przewodników turystycznych, z drugiej zaś zdecydowanie poszerza obszar działania, obejmując nim między innymi Bydgoski Obszar Funkcjonalny. W ten sposób ByLOT chce przyczynić się do łamania kolejnych barier, które utrudniają rozwój turystyki w naszym województwie.

Projekt przewiduje wykłady tematyczne, zajęcia warsztatowe oraz wyjazdy studyjne. Adresowany jest nie tylko do przewodników, ale również do pracowników IT oraz nauczycieli regionalistów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia zarówno naszej strony jak i naszego FB, na których zostanie ogłoszony nabór uczestników projektu.