Z-kulturaaw-przyszlosc._Kopiajpg

Czy Bydgoszcz zostanie Europejską Stolicą Kultury 2029?

Zastępczyni Prezydenta Bydgoszczy ogłosiła, że Bydgoszcz będzie się  starała o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. zapraszając mieszkanki i mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ludzi kultury do współtworzenia naszej aplikacji. Bydgoszcz to miasto otwarte, tolerancyjne i różnorodne. Jestem przekonana, że nasz wniosek to odzwierciedli – powiedziała Iwona Waszkiewicz, nadzorująca proces przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Idea, by kultura posłużyła do głębszego zintegrowania Europejczyków, zrodziła się 13 czerwca 1985 podczas spotkania Rady Unii Europejskiej. Przedstawiła ją grecka minister kultury Melina Mercouri. Inicjatywa ta ma na celu promowanie różnorodności kulturowej w Europie oraz zwiększenie świadomości i znaczenia kultury w społeczeństwie. Miasta, które otrzymają tytuł, na 12 miesięcy stają się animatorami życia kulturalnego całej UE i prezentują swoją ofertę kulturalną oraz dziedzictwo na arenie międzynarodowej. To też impuls do dodatkowego rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej.

Za serwisem miejskim: Wszystkich, którzy chcą wspierać starania Bydgoszczy o tytuł ESK zapraszamy do kontaktu z Centrum nauki i Kultury Młyny Rothera: esk@mlynyrothera.pl.
Koordynatorem przygotowania wniosku jest dyrektor Młynów Rothera Sławomir Czarnecki.
Pokażmy, że nasze Miasto jest godne miana Europejskiej Stolicy Kultury.